IndustriALL Küresel ve Avrupa'nın 'Türkiye'de Sanayi Çalışanlarının Adil Geçişi' konulu Ortak Çalıştayı

FES Türkiye, industriALL Küresel ve industriALL Avrupa ortaklarıyla birlikte ve Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten sendikacıların katılımıyla 4-5 Ekim tarihlerinde Ankara'da Türkiye'de endüstriyel dönüşüm ve adil enerji dönüşümü konulu bir seminer düzenledi.

FES Türkiye, industriALL Küresel ve industriALL Avrupa ortaklarıyla birlikte ve Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten sendikacıların katılımıyla 4-5 Ekim tarihlerinde Ankara'da Türkiye'de endüstriyel dönüşüm ve adil enerji dönüşümü konulu bir seminer düzenledi. Ortak çalıştay FES İklim ve Sosyal Adalet Bölge Ofisi tarafından desteklenmiştir.

Çalıştay, Türkiye'de adil bir geçişin nasıl sağlanabileceği, bu süreci şekillendirmek için aktörler tarafından hangi adımların atılması gerektiği ve bunun için hangi kaynaklara ihtiyaç duyulduğunun değerlendirilmesini amaçlamıştır. Ayrıca katılımcılar, Türkiye bağlamında farklı branşlardan en iyi uygulama stratejileri hakkında fikir alışverişinde bulunarak farklı sendikalar içindeki tartışmalar hakkında da fikir sahibi oldular.

Konu, iklim değişikliği, jeopolitik kriz, savaş, hızla yükselen enflasyon ve COVID-19 salgınının Türkiye'deki etkisi gibi çeşitli zorlukları içeren daha geniş bir bağlamda tartışıldı. 

Türkiye'de iklim ve sanayi politikası açısından neler oluyor? Bunun gerçekleştiği ekonomik bağlam nedir? Değişiklikleri öngörmek ve geçişi yönetmek için birlik stratejisi veya politikası nedir ve net sıfıra geçiş bağlamında politika oluşturma seçenekleri nelerdir? Bu temel kaygılar ve sorular, katılımcıların Türkiye'deki sanayi sendikalarının karşı karşıya olduğu belirli zorluklar hakkında birlikte düşündükleri çalıştayın odak noktasını oluşturmuştur.

Adil geçiş, Türk sendikaları ve politika yapıcı yapılar için nispeten yeni bir kavramdır ve çalıştayda geniş bir şekilde tartışılmıştır. Tüm sektörlerde ve bölgelerde gerçekleştirilecek bir dönüşümün işçiler için iyi olanı hedeflemesi, çok sayıda yüksek kaliteli iş üretmesi gerektiği ve ayrıca sendikal çalışmayı yeniden tanımlayacağı vurgulandı. Bu nedenle Adil Geçiş, sosyal ve ekolojik alanın birlikte düşünüldüğü ve merkezinde insanın yer aldığı bir süreç olarak anlaşılmalıdır. İşçiler için adil bir geçişin sağlanabilmesi için, işçilerin ve sendikalarının iklim ve geçiş stratejileri geliştirilirken masada yer almaları gerekmektedir.

Adil geçiş konusunda daha fazla arka plan analizi, bilgi ve politika yapımına yönelik talepler için industriALL Avrupa’nın 'Adil Geçiş Manifestosu'na göz atabilirsiniz.

Manifesto'nun kısa ve uzun Türkçe versiyonu.

IndustriALL Avrupa’nın bölgedeki faaliyetleri hakkında daha fazla bilgiye https://justtransition.industriall-europe.eu/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Türkiye Temsilciliği

Istanbul Bürosu
+90 212 310 82 37
+90 212 258 70 91

Ankara İrtibat Bürosu
+90 312 441 85 96

contact.TR(at)fes.de

Bültenimize abone olun

başa dön