06.11.2014

Ortadoğu Demokrasilerinde Çatışma Temaları: Türkiye ve İsrail üzerine karşılaştırmalı bir perspektif

Bu yayın, Van Leer Jerusalem Institute (VLJI), Kadir Has Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Merkezi ve Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından 6-7 Kasım 2014 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen ulusla-rarası bir konferansın ürünüdür.

Bu yayın, Van Leer Jerusalem Institute (VLJI), Kadir Has Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Merkezi ve Fried-rich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından 6-7 Kasım 2014 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen ulusla-rarası bir konferansın ürünüdür. “Ortadoğu Demokrasilerinde Çatışma Temaları: Türkiye ve İsrail Üzerine Karşılaştırmalı bir Perspektif” isimli konferansta çoğunlukçuluk kavramı ve bu kavramın Türkiye ve İsrail’deki belirli tezahürlerine odak-landı. Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki birçok ülke gibi, Türkiye ve İsrail de demokratikleşme süreçlerinde ciddi sorunlarla karşı karşıyalar. Konferans düzenleyicileri, İsrail ve Türkiye’deki çoğunlukçu demokrasilerin ve buna yönelik direnç noktalarının farklı boyutlarına dair karşılaştırmalı bir perspektif sunarak bu ülkelerde ve genel olarak Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde demokratikleşmenin önünde duran engellerin şifresini çözmeyi hedeflediler.

Konferans kapsamında çoğunlukçuluk kavramı; siyasi partiler ve taban siyaseti, azınlık meseleleri, ekonomik büyü-me, yasal ve anayasal reformlar gibi bir dizi temel mevzular bağlamında tartışıldı. Karşılaştırmalı bir perspektif sunabil-mek amacıyla her konu Türkiyeli ve İsrailli konuşmacılar ta-rafından ayrı ayrı ele alındı. Yayın konferansta sunulmuş olan bu konuşmalardan oluşuyor.

Yayını indir

Friedrich-Ebert-Stiftung
Türkiye Temsilciliği

Istanbul Bürosu
+90 212 310 82 37
+90 212 258 70 91

Ankara İrtibat Bürosu
+90 312 441 85 96

contact.TR(at)fes.de

Bültenimize abone olun

başa dön