10. Sosyal Hizmetleri Yeniden Düşünmek Konferansı: Yoksulluk ve Sosyal Hizmet

Sosyal hizmet araştırmacıları ve uygulayıcıları ve sosyal bilimcilerden oluşan bir grubun 2011 yılından beri düzenlediği, disiplinlerarası bir nitelik taşıyan Sosyal Hizmetleri Yeniden Düşünmek konferans dizisinin bu seneki teması “Yoksulluk ve Sosyal Hizmet”.

Konferanstan izlenimler için tıklayınız: Video 1 (1 dakika); Video 2 (7 dakika)

Konferansın kısa bir değerlendirmesi için tıklayınız.

Başından beri Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle düzenlenen ve Almanya, Britanya ve ABD’den katılımcıların da yer aldığı SHYD konferanslarının amaçlarından birisi, Türkiye’de ve dünyadaki güncel gelişmeler ışığında sosyal hizmet araştırmaları ve uygulamaları için bir tartışma alanı yaratmak. 2021 yılındaki son konferansın başlığı, “Pandemi Merceğinden Bakım Tartışmaları: Kriz, İmkanlar ve Yeni Çözümler” idi. 2020’de yapılan 8’inci konferans ise “Pandemi Süreci ve Sonrasında Toplumsalın Yeniden Yapılanmasında Sosyal Hizmet” başlığını taşıyordu. SHYD dizisindeki bütün konferansların programlarına ve konferans sunumlarından yola çıkarak hazırlanan iki derleme kitap ile ilgili bilgiye http://www.sosyalhizmetleriyenidendusunmek.com/ linkinden ulaşılabilir.

Bu sene yapılacak konferansın teması ve ele alınacak konular, uluslararası bir danışma kurulunun katkılarıyla şekillendi. Konferansta “yoksulluk” kavramını ve bu alandaki politikaları tartışmaya açmayı amaçlıyoruz. Konuşmacıların katkılarıyla, yoksulluğu kavram ve olgu olarak küresel ekonomi politik ve sosyo-ekonomik eşitsizlikler içindeki bağlamına oturtabilmeyi arzu ediyoruz. Bu çerçevede, büyüme miti, alternatif sürdürülebilirlik kavramları konferansta değinilmesini istediğimiz konular arasında. Aynı zamanda, özellikle Türkiye’de yoksulluk ve toplumsal eşitsizliklerle ilgili güncel bilimsel çalışmaları ele almayı ve yoksullukla ve eşitsizliklerle mücadele alanındaki uygulamaları eleştirel bir gözle gündeme getirmeyi hedefliyoruz. Dönüştürücü sosyal politikalar nasıl inşa edilebilir, radikal sosyal hizmet sunumu nasıl tasarlanabilir gibi sorular, tartışmaya açmak istediğimiz konular arasında yer alıyor.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Türkiye Temsilciliği

Istanbul Bürosu
+90 212 310 82 37
+90 212 258 70 91

Ankara İrtibat Bürosu
+90 312 441 85 96

contact.TR(at)fes.de

Bültenimize abone olun

başa dön