Partnerlerimiz

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) çalışmalarında kendi projeleri yanında partner kuruluşlar ile de ortak projeler yürütür. Bu ortak çalışma süreçlerinde FES kendini bir fon kuruluşu olarak tanımlamaz ve partner kuruluşlara doğrudan mali yardım yapmaz. Ortağı olduğu projelerin tüm aşamalarında sorumluluğu, maliyet ve emek yükünü paylaşır. FES kendisini bir “düşünce-ve-eylem kuruluşu” (think-and-do-tank) olarak tanımlayarak yüzün üzerinde ülkede çalışmalarını sürdürmektedir.  

FES Türkiye olarak farklı konularda çok sayıda konferans, panel tartışması, yuvarlak masa toplantısı, seminer, eğitim ve atölye çalışması düzenliyor; araştırma projelerini ve yayınları destekliyoruz.

Projelerimizde dernekler, vakıflar, ulusal ve uluslararası sendikalar, yurttaş inisiyatifleri, hak savunuculuğu doğrultusunda çalışan sivil toplum kuruluşları, araştırma enstitüleri, düşünce kuruluşları, medya örgütleri, üniversiteler, bölgesel ve uluslararası işbirliği örgütleri, hükümet kurumları, siyasi partiler, belediyeler ve parlamentolar ile birlikte çalışıyoruz.

Partnerlerimizin nihai olmayan bir listesini aşağıda bulabilirsiniz:

Alternatif Bilişim Derneği

Anadolu Kültür

Ankara Dayanışma Akademisi

‘Aramızda’ Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği

Avrupa İşleri Quaker Konseyi

Barış Vakfı

Başka bir Okul Mümkün

Beraberce Derneği

Bianet

BirArada Bilim, Sanat, Eğitim, Araştırma ve Dayanışma Derneği

Deriteks Sendikası

Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği (DEMOS)

Denge ve Denetleme Ağı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)

Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM)

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırma Enstitüsü (DİSA)

Dünya Evimiz Uluslararası Dayanışma Derneği

Emek Çalışmaları Topluluğu

Feminist Bellek İnisiyatifi

Gazete Duvar

genç işi kooperatif

Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor)

Göç Araştırmaları Derneği (GAR)

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi (Hafıza Merkezi)

Hevi LGBTİ Derneği

Homenet

Hrant Dink Vakfı

İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı

Insan Hakları Ortak Platformu (İHOP)

İsmail Beşikçi Vakfı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA)

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi (SEÇBİR)

Istanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (IstanPol)

İstanbul Kadın Müzesi

IstKon Öğrenci Değişimi – Türk-Alman Akademik ve Kültürel Zirvesi

İVME Hareketi

KADAV Kadınlarla Dayanışma Vakfı

KA-DER Kadın Adayları Destekleme Derneği

KEFA Kadın Emeği Çalışan Feminist Akademisyenler

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi

Kadın İşçi Haber Portalı

KAGİDER Kadın Girişimciler Derneği

Karakutu Derneği

Kırkayak Kültür Merkezi

Kültürhane

KÜYEREL Küresel ve Yerel Düşünce Derneği

Maltepe Üniversitesi Kadın Ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (MÜKÇAM)

Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA)

Medyapod

Medyascope

MOMENTUM Gençlik Ağı Derneği

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

NewsLab Turkey

Ordu Kadını Güçlendirme Derneği (ORKAGÜDER)

Oyuncular Sendikası

Platform 24

Podfresh

Rengarenk Umutlar Derneği

Roman Medya

Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi

Şiddetsizlik Merkezi

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER)

Sivil Sayfalar

Siyah Bant

SODEM Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği

Sosyal Demokrasi Derneği (SDD)

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV)

Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD)

TARGET Tarım ve Gıda Etiği Derneği

Tarih Vakfı

Tarlabaşı Toplum Merkezi

Toplum Gönüllüleri Vakfı

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Derneği (TOCİKAD)

Türkiye Araştırmaları Enstitüsü

Türkiye Bilgi ve İletişim Derneği (TBİD)

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS)

Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES)

Türkiye Yayıncılar Birliği

Yaşam ve Kadın Derneği (Yakakoop)

Yurttaşlık Derneği

Uçan Süpürge Vakfı

Zeytindalı Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi

Friedrich-Ebert-Stiftung
Türkiye Temsilciliği

Istanbul Bürosu
+90 212 310 82 37
+90 212 258 70 91

Ankara İrtibat Bürosu
+90 312 441 85 96

contact.TR(at)fes.de

Bültenimize abone olun