FES Türkiye

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Türkiye Temsilciliği

Friedrich-Ebert-Stiftung 1988’den bu yana Türkiye’de siyaset ve sivil toplum arasında işbirliğine dayanan diyaloğu güçlendirme amaçlı çalışmalar yürütmektedir. Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği yerel, bölgesel ve ulusal partnerleriyle birlikte yalnızca Ankara ve İstanbul’da değil, Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde atölyeler, seminerler, paneller ve uluslararası konferanslar düzenlemektedir. FES’in partnerleri arasında özellikle sivil toplum örgütleri, üniversiteler, araştırma kuruluşları, sendikalar, meslek birlikleri, dernekler, meclis ve bakanlıklar, yerel yönetimler, medya temsilcileri ve uluslararası organizasyonlar bulunmaktadır.

Kadın ve Toplumsal Cinsiyet

Toplumsal cinsiyet eşitliliği ve toplumun her kesiminin eşit haklara erişme mücadelesi FES’in temel çalışma konularındandır. Bu doğrultuda FES çeşitli kadın ve LGBTİ+ örgütleriyle birlikte ülkedeki duruma dikkat çekme ve çözüm önerileri üretme amaçlı projeler geliştirir. Bu çalışmaların araçları arasında farkındalık çalışmaları, danışmanlık, yayınlar ve eğitim faaliyetleri yer alır.

Gençlik

FES, gençlerin çalışma ve eğitim hayatlarına yönelik üretim yapan ve onların siyasi süreçlere katılımına katkı sunan üniversite ve sivil toplum örgütlerini desteklemektedir. FES kendi gençlik programı ile yeni nesil siyasetçi ve sivil toplum temsilcilerini eğitmeyi ve onların siyasete aktif katılımlarını güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Medya

Demokrasilerde düşünce ve basın özgürlüğü çok önemli ve vazgeçilmez insan haklarıdır. FES Türkiye bu özgürlükler için çabalayan medya projelerini desteklemektedir ve medya alanında çalışan STK’lar ve basın yayın kuruluşları ile işbirliği içindedir. Akademik çalışmalar bizim için ayrıca önem arz etmektedir. Gerçekleştirdiğimiz projeler kapsamında medya alanındaki sorunlara çözüm önerileri üretilmeye çalışılmaktadır.

FES Türkiye Temsilciliği, Dernekler Yasası gereğince yurtdışı dernek temsilciliği statüsü altında Türkiye İçişleri Bakanlığı’nda kayıtlıdır.

FES, hem Türkiye’deki hem de Almanya’daki ilgili makamlara karşı hesap vermekle yükümlüdür ve buna bağlı olarak da faaliyetleri ve bütçesi düzenli bir şekilde denetlenmektedir.

FES’in Türkiye ofislerinin çalışmalarının maddi kaynağı Berlin’de bulunan vakıf merkezi tarafından sağlanmaktadır ve Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından denetlenmektedir. İstanbul ve Ankara temsilciliklerinde şu an toplam 10 personel çalışmaktadır.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Türkiye Temsilciliği

Istanbul Bürosu
+90 212 310 82 37
+90 212 258 70 91

Ankara İrtibat Bürosu
+90 312 441 85 96

contact.TR(at)fes.de

Bültenimize abone olun

Yayınlar