Gizlilik Politikası

Veri Güvenliği Yönergesi

Friedrich-Ebert-Stiftung, kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem vermektedir. Kişisel verilerin işlenme kurallarının düzenlendiği AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (KVKK) belirtilen yasal hükümlere sıkı sıkıya bağlıdır ve verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri almıştır. Aşağıdaki açıklama size, bu korumayı nasıl teminat altına aldığımıza, özellikle ne tür verilerin hangi amaçla toplandığına, işlendiğine, kullanıldığına ve kanunen hangi haklara sahip olduğunuza dair genel bir bakış sunmaktadır.

Veri sorumlusu:
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V
Hiroshimastraße 17 and 28 D-10785 Berlin
+49 (0) 30 269356
+49 (0) 30 26935-9244
Godesberger Allee 149
D-53175 Bonn
+49 (0) 228 883-0
+49 (0) 228 883-9207
contact.tr(at)fes.de

Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. veri koruma görevlisi adresi: kvkk.fes@edel-lawfirm.com

Veri güvenliğini denetleyen kurumlara şikayette bulunma hakkınız mevcuttur.

 1. Otomatik Olarak Toplanan Veriler

Başka bir kanaldan bilgi verilmediği takdirde bu web sitesine eriştiğinizde, Friedrich-Ebert-Stiftung sadece aşağıda ayrıntıları verilen ve tarayıcınızın sunucumuza ilettiği kişisel verileri toplar. Bu bilgiler geçici olarak logfile denilen bir dosyaya kaydedilir. Aşağıdaki bilgiler tarayıcınız aracılığıyla bize iletilir ve otomatik olarak silinene kadar saklanır:

 • (Web tarayıcınız bilgiyi iletiyorsa) tarayıcı yazılımının adı, üretici firma, sürüm, dil, işletim sistemi ve sürümünden oluşan tarayıcı kimliği.
 • Kullanılan işletim sistemi
 • (Web tarayıcınız bilgiyi iletiyorsa) görüntülenen sayfayı yönlendiren URL ya da kaynağın bağlı olduğu sayfa
 • Erişen bilgisayarın IP adresi
 • Sunucu isteğinin tarih ve saati
 • Eşgüdümlü evrensel saatle (UTC) saat dilimi farkı 
 • Web tarayıcısı tarafından gönderilen istek yöntemi (örn. GET), istenen sayfa veya kaynak, protokol sürümünü (örn. HTTP/1.1) içeren istek.
 • Erişim durumu/ HTTP durum kodu (örn. 404 “sayfa bulunamadı”)
 • Aktarılan veri miktarı

Yukarıda sayılan veriler, isimsiz olarak değerlendirilir ve size web sitemizi göstermek, web sitesinin içeriği ile işlevini geliştirmek ve güvenlik sağlamak için toplanır. Bu veriler başka veri kaynakları ile birleştirilmez veya başka bir şekilde kişisel kullanıcı profilleri oluşturulmaz.  Hukuki dayanağı KVKK m. 5 f. 2 b. f)/GDPR 6. madde, 1. fıkrasının f bendidir.

 1. Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları


Friedrich-Ebert-Stiftung’un sunduğu hizmetlerin (etkinliklere katılım, yayınların teslimi, burs başvurusu vb.) yerine getirilmesi, genellikle elektronik olarak gönderilen ad, soyadı, posta adresi veya elektronik posta adresi gibi kişisel verilerin sağlanmasını gerektirir. Friedrich-Ebert-Stiftung, bu verileri yalnızca yasal hükümlerin dar sınırları çerçevesinde, yukarıda sayılan hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla işleyecek ve kullanacaktır. (KVKK m. 5 f. 2 b. c)/GDPR 6. madde 1. fıkrasının b bendi).  Münferit durumlarda (örneğin haber bülteni almak için kaydolurken) onayınızın gerekli olması halinde, verileriniz açık rıza ya da meşru menfaate dayalı olarak (KVKK m. 5 f. 1 ve f. 2 b. f/GDPR 6. madde, 1. fıkra, a ve f bentleri) olarak kullanılacaktır. Friedrich-Ebert-Stiftung, alınması gereken onayın yasal düzenlemelere uygunluğunun sağlanması için büyük özen göstermektedir. Rıza beyanınızın içeriğini istediğiniz zaman talep edebilir ve verilerinizin işlenmesine ve kullanılmasına ilişkin onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Kişisel verileriniz üçüncü şahıslara (örneğin bağışçılara, kontrol makamlarına veya vakıfla işbirliği yapan kuruluşlara) yalnızca yasal yükümlülüğümüz olduğunda ya da  sizin onay vermeniz halinde aktarılacaktır. Bilgi işlem için teknik hizmet veren bir şirket devreye sokulması halinde verilerin işlenmesine ilişkin düzenlemelere (KVKK m. 12/GDPR 28. madde) harfiyen uyulur.

 1. Çerezler

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza, yukarıda belirtilen otomatik kaydedilen verilerin yanı sıra çerezler de kaydedilir. Çerezlerin işlevi, hizmetlerimizi daha kullanıcı dostu, etkili ve güvenli hale getirmektir. Bunlar sayfamızı ziyaret ettiğinizde tarayıcınızın otomatik olarak ürettiği ve (laptop, tablet, akıllı telefon v.b.) cihazların kaydettiği küçük verilerdir. Çerezlerde, “oturum tanımlama bilgileri” olarak adlandırılan, uç cihaza özgün bilgiler saklanır. Ancak çerezler, kimliğinizle ilgili doğrudan bilgi sağlamazlar. Ayrıca çerezler programları çalıştıramaz, bilgisayarınıza zarar vermez ya da bilgisayarınıza virüs aktaramaz.

Bu web sitesinde aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

 • Geçici çerezler: Geçici çerezler tarayıcıyı kapattığınızda otomatik olarak silinir. Özellikle oturum çerezleri bu gruba dahildir. Bu çerezler bir tür oturum kimliği kaydeder, bu kimlik sayesinde tarayıcınızın çeşitli soruları ortak oturumla eşleştirilir. Böylece web sitemize tekrar girdiğinizde bilgisayarınızı tanımanız mümkün olur.
 • Kalıcı çerezler: Kalıcı çerezler, çereze göre değişen bir sürenin ardından otomatik olarak silinir. Bu tür çerezleri web sitemizin kullanım istatistiğini tutabilmek ve hizmetlerimizi optimize edebilmek için kullanıyoruz. Çerezler sitemizi tekrar ziyaret ettiğinizde daha önce de sitemize girdiğinizi otomatik olarak görmemizi sağlar.
 • Tarayıcı ayarlarınızı kendi isteğinize göre oluşturabilir, örn. üçüncü parti çerezleri ya da bütün çerezleri reddedebilirsiniz. Bu durumda size bu web sitesinin bütün fonksiyonlarını kullanamayacağınızı belirtmek isteriz.
 • İşlevsellik çerezleri: Bu çerezler web sitesinin kullanım analizinde, örn. hangi hizmetlerin özellikle tercih edildiğini ya da kullanıcının hangi dil ayarını seçtiğini tespit etmeye yarar.
 • Pazarlama çerezleri: Bu tür çerezler partnerlerimizin web siteleri tarafından yerleştirilir. Partnerlerimiz tarafından kullanıcının ilgi alanlarını içeren bir profil oluşturmak ve ilgili reklam içeriklerinin görüntülenmesini sağlamak için kullanılır. 

Web sitemize girdiğinizde sizden istediğimiz izinlerle ilgili analiz araçları ve partner şirketlerin listesi ve haklarında ayrıntılı bir açıklama yer alır.

Çerezler vasıtasıyla veri işlenmesinin hukuki dayanağı, GDPR’nin 1. maddesi 1. fıkrasının f bendidir.

 1. Web Analizi

Matomo (eski adıyla Piwik) kullanımı

 • Bu web sitesi, bir web analiz hizmeti olan Matomo kullanmaktadır. Matomo, web sitesinin kullanıcıların siteyi nasıl kullandığını analiz etmesine yardımcı olmak için bilgisayarınıza yerleştirilen metin dosyaları olan çerezler kullanır. Çerez tarafından web sitesi kullanımınız hakkında oluşturulan bilgiler (depolanmadan önce anonimleştirilen IP adresiniz dahil), sadece Almanya'daki hizmet sağlayıcısı sunucusunda saklanacaktır. Matomo'yu "anonymizeIP" uzantısıyla kullanıyoruz. Böylece IP adresleri kısaltılmış biçimde işleme tutulmakta ve kişilerle doğrudan ilişkilendirme imkanı kalmamaktadır.
 • Matomo aracılığıyla tarayıcınızın ilettiği IP adresi, toplanan diğer verilerle birleştirilmeyecektir.
 • Tarayıcınızdan uygun ayarları seçerek çerezlerin kullanımını reddedebilirsiniz, ancak bunu yaparsanız bu web sitesinin tüm işlevlerini kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın.


İzleme devre dışı bırakıldı. Bu web sitesindeki ziyaretleriniz Web Analiz aracı tarafından izlenmeyecek. Çerezleri temizlerseniz, izlemeyi devre dışı bırakma çerezini silerseniz ya da farklı bir bilgisayar ya da web tarayıcısı kullanırsanız izlemeyi devre dışı bırakma işlemini yeniden yapmanız gerekeceğini unutmayın.

Kutucuk seçilmedi: Şu anda izlenmiyorsunuz. İzlemeyi etkinleştirmek için bu kutuyu işaretleyin.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bu web sitesinin burada gerçekleştirdiğiniz eylemleri izlemesini ve analiz etmesini engellemeyi seçebilirsiniz. Bunu yapmak gizliliğinizi koruyacak, ancak aynı zamanda web sitesinin ziyaretlerinizdeki eylemlerinizden öğrenmesini, siz ve diğer kullanıcılar için daha iyi bir deneyim yaratmasını engelleyecektir.

Kutucuk seçili: Devre dışı bırakılmadınız. Vazgeçmek için bu kutunun işaretini kaldırın.

___________________________________________________________________________

Matomo'yu web sitemizin kullanımını incelemek ve düzenli olarak iyileştirmek için kullanıyoruz. Elde ettiğimiz istatistiklerle hizmetlerimizi iyileştirebiliyor ve siz kullanıcılarımız için daha ilginç hale getirebiliyoruz. Matomo kullanımının hukuki dayanağı KVKK m. 5 f. 1/GVKT m. 6 f. 1 b. a)’dır.

 • Matomo açık kaynaklı bir projedir. Üçüncü taraf sağlayıcıyla ilgili bilgilere buradan (link: matomo.org) ulaşabilirsiniz.
 1. Sosyal Medya ve Eklentiler
 • Friedrich-Ebert-Stiftung şu sosyal medya araçlarını kullanmaktadır: Facebook, Twitter, Instagram, Soundcloud, LinkedIn. Bu web sitesinde “çift tıklama” diye adlandırılan uygulama kullanılmaktadır. Bu uygulama sayesinde web sitesini ziyaret ettiğinizde, sosyal medya eklenti sağlayıcılarına başlangıçta hiçbir kişisel verinin aktarılmamaktadır. Eklenti sağlayıcısını ilgili butondaki logoda görebilirsiniz. Bu butonlar vasıtasıyla eklenti sağlayıcıyla doğrudan iletişim kurma olanağı sağlıyoruz. Eklenti sağlayıcı sadece taralı alana tıklanarak ilgili eklenti etkinleştirildiğinde, çevrimiçi hizmetlerimizin web sitesine eriştiğiniz bilgisini alır. Başka bir deyişle, eklenti etkinleştirildiğinde kişisel verileriniz ilgili eklenti sağlayıcısına aktarılır ve burada (ABD'deki sağlayıcılar için ABD'de) saklanır. (Facebook Almanya, IP adresinin alındıktan hemen sonra anonimleştirildiğini açıklamıştır).
 • Toplanan veriler ve veri işlem süreci üzerinde Friedrich-Ebert-Stiftung’un hiçbir etkisi olmadığı gibi, eklenti sağlayıcıdan veri toplama işleminin tamamı, veri işlemenin amaçları ve saklama süreleri hakkında da hiçbir bilgi alınmamaktadır.
 • Eklenti sağlayıcı, hakkınızda toplanan verileri kullanım profilleri olarak saklar ve reklam, pazar araştırması ve/veya web sitesinin ihtiyaca uygun tasarımı amacıyla kullanır. Bu tür bir değerlendirmenin amacı, (sayfaya girmemiş kullanıcıları da kapsayacak şekilde) ihtiyaca göre reklam göstermek ve sosyal ağın diğer kullanıcılarını web sitemizdeki faaliyetleri hakkında bilgilendirmektir. Bu web sitesi eklentiler aracılığıyla sosyal ağlar ve diğer kullanıcılarla etkileşim olanağı sağlamaktadır. Böylece hizmetlerimizi iyileştirebilir ve bir kullanıcı olarak sizin için daha ilginç hale getirebiliriz. Eklentileri kullanmanın hukuki dayanağı, KVKK m. 5 f. 1/GVKT m. 6 f. 1 b. a)’dır..
 • Veriler sizin eklenti sağlayıcıda bir hesabınız olup olmamasından ve oraya giriş yapıp yapmadığınızdan bağımsız olarak aktarılır. Eklenti sağlayıcıya giriş yapmanız halinde bu sitede toplanan verileriniz doğrudan eklenti sağlayıcısındaki mevcut hesabınızla eşleştirilir. Etkinleştirme butonuna basarak örn. sayfaya bağlantı verirseniz, eklenti sağlayıcı bu bilgileri kullanıcı hesabınızda saklar ve bağlantılı kişilerle herkese açık olarak paylaşır. Size bir sosyal ağı kullandıktan sonra, özellikle butonu etkinleştirmeden önce her zaman çıkış yapmanızı öneriyoruz, zira ancak bu yolla eklenti sağlayıcıda profilinizle eşleştirmeleri önleyebilirsiniz.  
 • Veri toplamanın amacı ve kapsamı ve bunların eklenti sağlayıcı tarafından işlenmesi hakkında ayrıntılı bilgiye bu sağlayıcıların aşağıda iletilen veri güvenliği açıklamalarından ulaşabilirsiniz. Aynı açıklamalarda konuyla ilgili haklarınız ve özel alanınızın korunması için gerekli ayarlama seçenekleri hakkında da ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.
 • Adresler:

Friedrich-Ebert-Stiftung web sitesi ayrıca şu hizmetleri kullanır: YouTube, Open Street Map, Google Özel Arama.

 • YouTube videolarını çevrimiçi içeriklerimize entegre ettik. Bu içerikler htttp://www.YouTube.com adresinde kaydedilmiştir ve doğrudan web sitemizden izlenebilir.
 • Web sitesini ziyaret ettiğinizde YouTube, web sitemizin ilgili alt sayfasına girdiğiniz bilgisini alır. Bu, YouTube'un size giriş yaptığınız bir kullanıcı hesabı sağlayıp sağlamadığından ya da kullanıcı hesabınızın olup  olmamasından bağımsız gerçekleşir. Google'a giriş yaptığınızda, verileriniz doğrudan hesabınızla ilişkilendirilecektir. YouTube'daki profilinizle ilişkilendirilmek istemiyorsanız, butona basmadan önce çıkış yapmanız gerekir. YouTube, verilerinizi kullanım profilleri olarak saklar ve bunları reklam, pazar araştırması ve/veya web sitesinin ihtiyaca uygun tasarımı amacıyla kullanır. Bu tür bir değerlendirmenin amacı, (sayfaya girmemiş kullanıcıları da kapsayacak şekilde) ihtiyaca göre reklam göstermek ve sosyal ağın diğer kullanıcılarını web sitemizdeki faaliyetleri hakkında bilgilendirmektir.
 • Veri toplamanın amacı ve kapsamı ve bunların Youtube tarafından işlenmesi hakkında ayrıntılı bilgiye bu sağlayıcıların aşağıda iletilen veri güvenliği açıklamalarından ulaşabilirsiniz. Aynı açıklamalarda konuyla ilgili haklarınız ve özel alanınızın korunması için gerekli ayarlama seçenekleri hakkında da ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.
 • Bu sitede Open Street Map‘in (link: https://www.openstreetmap.org/#map=5/39.031/35.252 ) içeriklerini kullanmaktayız. Böylece interaktif haritalar web sitesinde doğrudan gösterilebiliyor ve harita işlevinin kolayca kullanılması sağlanıyor.
 • Web sitesini ziyaret ettiğinizde Google, web sitemizin ilgili alt sayfasına girdiğiniz bilgisini alır. Bu, Google’ın size giriş yaptığınız bir kullanıcı hesabı sağlayıp sağlamadığından ya da kullanıcı hesabınızın olup olmamasından bağımsız gerçekleşir. Google'da giriş yaptığınızda, verileriniz doğrudan hesabınızla ilişkilendirilecektir. Google'daki profilinizle ilişkilendirilmek istemiyorsanız, butona basmadan önce çıkış yapmanız gerekir. Google, verilerinizi kullanım profilleri olarak saklar ve bunları reklam, pazar araştırması ve/veya web sitesinin ihtiyaca uygun tasarımı amacıyla kullanır. Bu tür bir değerlendirmenin amacı, (sayfaya girmemiş kullanıcıları da kapsayacak şekilde) ihtiyaca göre reklam göstermek ve sosyal ağın diğer kullanıcılarını web sitemizdeki faaliyetleri hakkında bilgilendirmektir.
 • Veri toplamanın amacı ve kapsamı ve bunların eklenti sağlayıcı tarafından işlenmesi hakkında ayrıntılı bilgiye bu sağlayıcıların aşağıda iletilen veri güvenliği açıklamalarından ulaşabilirsiniz. Aynı açıklamalarda konuyla ilgili haklarınız ve özel alanınızın korunması için gerekli ayarlama seçenekleri hakkında da ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. Google kişisel verilerinizi ABD’de de işleme tabi tutmaktadır.

Spotify Podcast-Hosting

150 Greenwich Street, Floor 62, New York, NY 10007, USA adresinde kayıtlı Spotify’nin podcast-hosting hizmetlerinden faydalanıyoruz. Podcast’ler Spotify tarafından yüklenmekte ya da Spotify üzerinden aktarılmaktadır.

Kullanım, haklı çıkarlarımıza, yani GDPR’nin 6. madde, 1. fıkrasının f bendi uyarınca podcast hizmetimizin güvenli ve verimli bir şekilde sağlanmasına, analizine ve optimizasyonuna dayanmaktadır.

Spotify, podcast indirme/dinlemeyi mümkün kılmak ve erişim numaraları gibi istatistiksel verileri belirlemek için IP adreslerini ve cihaz bilgilerini işleme tabi tutar. Podcast'lerin hazırlanması için gerekmiyorsa bu veriler Spotify veri tabanında depolanmadan anonimleştirilir ya da başka bir isimle anılır. 

Ayrıntılı bilgi ve itiraz olanakları için: Spotify’nin veri güvenliği açıklaması

https://www.spotify.com/us/legal/privacy-policy/

 1. Özel Hizmetler Hakkında Bilgi

Hizmet sağlayıcımız, e-posta ve elektronik bülten göndermek için MailChimp hizmetini kullanabilir. Bu sırada verileriniz Intuit Inc.’ye iletilir. Intuit Inc.’nin verilerinizi satması ve elektronik bülten göndermek dışında kullanması yasaktır. Intuit Inc., AB-ABD Gizlilik Kalkanı ve/veya İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı gerekliliklerini yerine getirdiğini ispatlamış, TRUSTe sertifikalı bir sağlayıcıdır.

Ayrıntılı bilgi için: https://www.intuit.com/privacy/statement/

MailChimp kullanılarak gönderilen e-posta ve elektronik bültenler izleme (tracking) teknolojilerini kullanabilir. Bu verileri, e-postalarımızın veya elektronik bültenlerimizin açılıp açılmadığını ve müşterilerimizin hangi linklere tıkladığını istatistiksel olarak toplayarak, hangi konuların müşterilerimizi ilgilendirdiğini bulmak için anonim olarak kullanıyoruz. Aynı bilgilerden daha sonra hizmetlerimizi geliştirmek için faydalanıyoruz.

 1. Depolama Süresi, Silme

Friedrich-Ebert-Stiftung, kişisel verilerinizi, ilgili hizmeti yerine getirmek ya da depolama gerekçesinin amacına ulaşması için gerekli süre boyunca ve izninizi geri çekmediğiniz sürece depolar ve kullanır.  

Bu koşulların geçerli olmadığı durumlarda veriler yasal depolama süreleri saklı kalmak koşuluyla silinir.

 1. Bilgilenme Hakkı

Verilerinizin işlenmesi ve kullanılması için verdiğiniz rızayı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Ayrıca saklanan verilerin kaynağı, alıcısı ve saklama amacı hakkında istediğiniz zaman bilgi alma hakkına sahipsiniz.  Bu yöndeki talepleriniz için lütfen kvkk.fes@edel-lawfirm.com adresine e-posta gönderiniz. Bu durumda verileriniz derhal silinecektir.

KVKK m. 11’de ilgili kişiye tanınan belirtilmektedir. Bunlar şu şekildedir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.

Bu haklarınızı kullanmak istediğiniz veya kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında başka sorularınız olduğu takdirde Friedrich-Ebert-Stiftung’un veri koruma görevlisine ile irtibata geçebilirsiniz. (İrtibat: Edel Lawfirm, Ömer Avni Mah. Emektar Sok. Zenel Apt. No:24 D:10 Beyoğlu/İstanbul, kvkk.fes@edel-lawfirm.com)

 


Website analytics

This website uses Matomo, a web analytics open-source software. Matomo uses "cookies", which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address anonymized prior to its storage) will be stored on the server of the service provider in Germany. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website.