15.03.2023

Alman Tedarik Zincirleri Yasası'nın Türkiye'ye Etkileri

İş Dünyası ve İnsan Hakları Derneği (Minerva) adına Av. Dr. Çiğdem Çımrın, Av. Dr. Pınar Kara ve Av. Fatmanur Caygın (LL.M) tarafından kaleme alınan bu araştırma Almanya'da yeni yürürlüğe giren Tedarik Zincirleri Yasası'nın Türkiye'ye etkilerini araştırmaktadır.

Türkiye’nin önemli ticaret ortaklarından olan Almanya, 2022 yılında Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı pazar olmayı sürdürmüştür. Türkiye ile Almanya arasındaki yoğun hacimli ihracat gözetildiğinde, 1 Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe giren LkSG ile başlayan yeni dönemin Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler için insan haklarına uyum temelinde önemli bir dönüm noktası olacağı değerlendirilmektedir. Zira LkSG ile birlikte, Almanya’ya ihracat yapan Türk firmalarının ihracata devam edebilmesi için bu yasada yer alan insan hakları ve çevre standartlarına uygun üretim yapması ve faaliyet göstermesi gerekecektir. Almanya ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin sürdürülebilir kılınması, insan haklarına uyumlu bir şekilde yürütülmesi ve ihtiyaç odaklarının tespiti için bu çalışmada LkSG özelinde değerlendirme yapılmıştır. Bu çalışma, LkSG uygulamaları ve iş dünyası ve insan hakları alanına dair başlangıç rehberi olması amacıyla özellikle işçi sendikalarının, hak savunucularının ve insan hakları alanında faaliyet gösteren dernek ve vakıflar başta olmak üzere her türlü sivil toplum örgütünün yararlanması amacıyla hazırlanmıştır.

Araştırmayı buradan indirebilirsiniz.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Türkiye Temsilciliği

Istanbul Bürosu
+90 212 310 82 37
+90 212 258 70 91

Ankara İrtibat Bürosu
+90 312 441 85 96

contact.TR(at)fes.de

Bültenimize abone olun