- - Online

GAR Akademi 2021 Bahar Dönemi: Göç Çalışmaları Dersleri 1

Göç Araştırmaları Derneği’nin (GAR) Haziran 2020’de temellerini attığı GAR Akademi, 2021 Bahar döneminde GAR üyesi akademisyenlerin vereceği “Göç Çalışmaları Dersleri” serisiyle devam ediyor.

GAR Akademi, özgür ve yenilikçi bilginin kâr amacı gütmeden ve kurumsallık adı altında baskılanmadan üretilmesine ve eşitlikçi, kapsayıcı ve erişilebilir olmasına imkân tanıyacak bir alan açma hedefiyle Haziran 2020’de yola çıktı. Bu yeni yolda, eleştirel ve bilimsel bilgiyi derinleştirmeyi, disiplinler-arası ve geniş bir yelpazeye uzanan konu içeriği sunmayı amaçladı. Üniversite kurumunun derin bir kriz yaşadığı bu dönemde, 21. yüzyılın en önemli alanlarından biri olan göç çalışmalarında özgür, evrensel ve nitelikli bilgiyi bağımsız kanallardan üretmenin ve yaygınlaştırmanın yöntemleri üzerine düşünmeye ve tartışmaya devam ediyoruz.

İçinden geçtiğimiz pandemi döneminde yaygınlaşan çevrimiçi dersler sayesinde, GAR Akademi kapsamında sunduğumuz eğitimlere 14 farklı ülkeden, Türkiye’nin 56 farklı şehrinden 800’den fazla kişi katıldı. Katılımcılarımızdan gelen olumlu ve teşvik edici geri dönüşleri de dikkate alarak, GAR Akademi derslerine 2021’de de devam etme kararı aldık.

2021 Bahar döneminin “Göç Çalışmaları Dersleri – I” başlıklı ilk dört derslik modülünde dersler, Nisan ayı boyunca Salı günleri saat 18.00’da çevrimiçi olarak yapılacaktır.

Dersler

6 Nisan 2021 - “Göç Çalışmalarına Giriş” - Doç. Dr. Deniz Sert
13 Nisan 2021 - “Göç Araştırmalarında Yöntem” – Doç. Dr. Didem Danış
20 Nisan 2021 - “Göç ve Hukuk” - Dr. Neva Övünç Öztürk
27 Nisan 2021 - “Göç ve Kültür” – Dr. Besim Can Zırh

Katılım Koşulları

Bu program göç çalışmaları alanına ilgi duyan herkese açıktır. Dört dersin en az üç tanesine katılanlara, katılım belgesi verilecektir.

Başvuru ve kayıt formu için tıklayın

Detaylı bilgi için tıklayın:
Göç Araştırmaları Derneği (GAR)

Dersleri Hazırlayanlar

Deniz Ş. Sert
Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Deniz Sert lisans derecesini Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, yüksek lisans derecesini London School of Economics Avrupa Birliği Çalışmaları dalında yaptıktan sonra Siyaset Bilimi alanındaki doktora derecesini 2008 yılında City University of New York’tan aldı. Doktoradan sonra Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, MiReKoc’ta uluslararası göç konularında farklı araştırma projelerinde çalıştı, Boğaziçi, Okan ve Koç üniversitelerinde uluslararası ilişkiler üzerine çeşitli dersler verdi. Dr. Sert’in araştırmaları zorunlu, uluslararası, düzensiz ve ulusötesi göç, çatışma, sınır yönetimi ve sivil toplum konularına yoğunlaşmıştır ve bu konularda birçok akademik yayını bulunmaktadır.

Didem Danış
Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Didem Danış, doktorasını 2008 yılında Fransa’da EHESS’te (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) tamamladı. Tezinde Iraklı transit göçmen ve mültecilerin İstanbul’daki sosyal ağları ile göç politikalarının ilişkisini inceledi. 2002-2003 yıllarında İsveç'teki Malmö Üniversitesinde misafir doktora öğrencisi olarak bulundu. Siyaset Bilimi ve Sosyoloji lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi’nden, Sosyoloji yüksek lisans derecesini ODTÜ’den aldı. Avrupa ve Orta Doğu'da araştırma projelerinde yer aldı. Fransa’da ve Türkiye’de çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak ders verdi. Başlıca araştırma konuları olan göç, şehir sosyolojisi ve sosyal demografi alanında çeşitli makaleler yayınladı ve dört kitap derledi. GAR-Göç Araştırmaları Derneği'nin kurucu başkanıdır.

Neva Övünç Öztürk
Neva Övünç Öztürk, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Aynı Üniversite’ye bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’ndan yüksek lisans ve doktora derecesini aldı. Doktora tez çalışması, ‘Uluslararası Koruma Çerçevesinde Mültecinin Hukuki Statüsünün Belirlenmesi’ başlığını taşımaktadır. Bu çalışma sırasında Öztürk, University of London Queen Mary’de Avrupa Komisyonu’nun Jean Monnet burslusu olarak araştırmalarda bulundu. Mülteci hukuku kapsamında, çeşitli ulusal ve uluslararası organizasyonlarca yürütülen projelere katkıda bulunmuş olan Öztürk, birçok ulusal ve uluslararası platformda bildiriler sundu, eğitimler verdi ve ağırlıklı olarak bu alanda akademik yayınlar üretti. Öztürk, halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Besim Can Zırh
ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Doktorasını 2012 yılında University College London, Antropoloji Bölümü'nde Alevi göçmenlerin Avrupa'daki ulusötesi ilişki ağları üzerine gerçekleştirdiği araştırmasıyla tamamladı. Türkiye'ye döndükten sonra ASAM, GİGM, Norveç-Landinfo, TODAIE, UN-Women Türkiye gibi kurumların çeşitli araştırmalarında yer aldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Friedrich-Ebert-Stiftung
Türkiye Temsilciliği

Istanbul Bürosu
+90 212 310 82 37
+90 212 258 70 91

Ankara İrtibat Bürosu
+90 312 441 85 96

contact.TR(at)fes.de

Bültenimize abone olun

başa dön