08.12.2022

Türkiye'de Sendikalar Araştırması (Kasım 2022)

Özyeğin Üniversitesi’nden Dr. Alpkan Birelma’nın Türkiye’de sendikaların ve sendikal hareketin güncel durumunu analiz ettiği makalesine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

  • Yüksek enflasyon işçi sınıfının en acil gündem maddesidir. 2022’nin ilk iki ayında büyük bir fiili grev dalgası yaşanmış, toplamda 108 grev örgütleyen binlerce işçi eriyen ücretlerinin arttırılmasını istemiştir.
  • Türkiye’de sendikal kanunlar ILO sözleşmelerine uyumlu olmaktan uzaktır. ITUC’s göre Türkiye 2016’dan beri sendikal haklar açısından en kötü on ülke arasındadır.
  • 2013’te %6 olan toplu sözleşmeli işçi oranı 2021’de %9’a çıkmıştır. Bunun sebebi kamuda çalışan taşeron işçilerin sendikalaşması ve kadroya geçişidir. Özel sektörde ise oran %5 civarındadır.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Türkiye Temsilciliği

Istanbul Bürosu
+90 212 310 82 37
+90 212 258 70 91

Ankara İrtibat Bürosu
+90 312 441 85 96

contact.TR(at)fes.de

Bültenimize abone olun

başa dön