26.01.2023

Türkiye'de Getir Örneği

©FES Türkiye

Sendika uzmanı Emirali Karadoğan tarafından kaleme alınan bu araştırma kuryelik sektöründeki ağır çalışma koşullarına ışık tutmaktadır.

Araştırmanın özeti:

Bu çalışmada Türkiye’nin farklı kentlerinde Getir bünyesinde istihdam edilen kuryelerin çalışma koşulları ve bu sektöre yönelik faaliyette bulunan sendikaların stratejileri araştırıldı. Getir’de hem işçi hem de esnaf kuryeler birlikte çalışıyor. İster işçi kurye, ister esnaf kurye olsun her iki çalışan kurye grubunun güvencesiz ve kötü çalışma koşullarına sahip oldukları görüldü. Esnaf kuryelerin çalışma koşullarının daha güvencesiz ve güvensiz olduğunu ifade edebiliriz. İşin yapılış biçimi gençler için cazip görünmekle birlikte, sürece giriş ve çıkış da sektörün kendisi gibi “hızlı” oluyor. Esnaf kurye modeli başlı başına bir sorun kaynağı. Emek süreci dikkate alındığında bu istihdam biçimin baştan sorunlu olduğu, aslında çalışanların esnaf değil, Getir’in işçisi olduğu işin sevk ve idaresi ile birlikte yürütümünde de açık bir şekilde görülüyor. Bu çalışma biçiminin yapısı sendikalaşmayı da neredeyse imkânsız kılıyor. Sendika yönetici ve uzmanlarının da görüşleri bu yönde. Hem kuryeler hem de sendika temsilcilerinin ortak beklentisi: Esnaf  kurye modelinin kaldırılması.

Araştırmayı buradan indirebilirsiniz.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Türkiye Temsilciliği

Istanbul Bürosu
+90 212 310 82 37
+90 212 258 70 91

Ankara İrtibat Bürosu
+90 312 441 85 96

contact.TR(at)fes.de

Bültenimize abone olun

başa dön