01.06.2019

Barışı Birlikte İnşa Etmek: Pratik bir kaynak

Avrupa İşleri Quaker Konseyi’nin (QCEA) hazırladığı Barışı Birlikte İnşa Etmek kılavuzu, 80 barış inşası “arac”ını geniş kapsamlı düşünce alıştırmalarıyla birlikte tanıtan, günümüzün güvenlik meselelerine dair kapsayıcı, uzun vadeli cevaplar sunan kullanışlı bir kaynakça. (QCEA web sitesinden)

Kitabın Önsöz’ünden:

Etrafımızda her gün farklı bağlamlardaki sorunlu ilişkilerin şiddete başvurmadan yönetilebildiğini ya da çözülebildiğini düşünecek olursanız, sıradan insan gruplarının şiddet içeren çatışmaları yönetme ve dönüştürme kapasitesine sahip olduğunu açıkça görebilirsiniz. Araştırmalar da son 35 yılda çatışmaların %77’sinin barış anlaşmasıyla, yalnızca %16,4’ünün ise askerî başarıyla sonuçlandığını gösteriyor. (s.8)

Elinizdeki rapor, sivil barış inşasının birleştirici ve güvenilir bir politika olduğunu göstermekle kalmıyor, aynı zamanda 21. yüzyılın güvenlik sorunlarına yanıt verebileceğini ortaya koyuyor. Toplumun farklı kesim ve düzeyleri arasındaki potansiyel katılım biçimlerini gösteriyor; bunu yaparken de geleneksel arabuluculuk gibi yüksek seviyedeki barış inşası yöntemlerinin ötesine geçerek okuyucuya aynı amaca hizmet eden 40 farklı sivil “araç” sunuyor.

Örneklerin çeşitliliği tüm aktörlerin –hükümetler, bölgesel örgütler, sivil toplum, topluluklar, özel sektör ve bireyler– barış inşasında ve şiddet içeren çatışmaların önlenmesinde oynayacakları bir rol olduğunu gösteriyor. (s.9)

Kısacası barış inşasının herkesin işi olduğunu göstermek istiyoruz. Karmaşık modern çatışma dinamikleri yalnızca tepeden ele alınamayacağı gibi, barış da dışarıdan empoze edilemez. Barış inşası sürecine herkesi dahil etmek paydaşları aktörlere dönüştürür, sosyal bütünleşmeyi sağlar ve uzlaşmayı geliştirir, bütün bunlar da sürdürülebilir barışı güçlendirir. (s.9)

Burada bir araya getirdiğimiz araçlar, şiddet içeren çatışmaların sosyal, ekonomik ve politik gelişmeler üzerinde karmaşık etkileri olduğunu göz önünde bulundurarak esnek ve farklı durumlara uyarlanabilecek şekilde tasarlandı. Tüm detayları kapsayacak şekilde sunulmadılarsa da, insan merkezli bir barış ve güvenlik vizyonunun temelini oluşturuyorlar ve inanıyoruz ki –her kim olursa olsun– tüm aktörlerin dönüştürücü değişim sürecine dahil olmasını sağlayabilecekler. (s.11)

Yayını indir

Kitabın Türkçe matbu kopyasını edinmek için contact(at)festr.org adresine yazabilirsiniz.

QCEA’nin güncel çalışmalarına dair detaylı bilgi için tıklayınız:
Avrupa İşleri Quaker Konseyi (QCEA) (İngilizce)

Bunlar da ilginizi çekebilir:

QCEA’nin İngilizce yayınladığı “Barış Eğitimi” kılavuzu ile paydaşlarıyla ortak yayını “Barış ve Güvenlikte Toplumsal Cinsiyet ve Kapsayıcılık” ve “Barış Arabuluculuğu:  başlıkları tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Barış Eğitimi: Davayı savunmak (İngilizce)

Barış ve Güvenlikte Toplumsal Cinsiyet ve Kapsayıcılık (İngilizce)

Barış Arabuluculuğu: Kavramdan başarılı uygulamaya, Quaker deneyiminden öğrenmek (İngilizce)

Friedrich-Ebert-Stiftung
Türkiye Temsilciliği

Istanbul Bürosu
+90 212 310 82 37
+90 212 258 70 91

Ankara İrtibat Bürosu
+90 312 441 85 96

contact.TR(at)fes.de

Bültenimize abone olun