19.04.2024

Politik-Ekonomi Okuryazarlığı Seminer Dizisi

Politik-Ekonomi Okuryazarlığı Seminer Dizisi

2024 Bahar Dönemi

"Politik Ekonomi Okuryazarlığı Seminer Dizisi" ekonomiyi eleştirel bir yaklaşımla sivil toplum kuruluşları, sendikalar, emek örgütleri ve alana ilgisi olan gönüllü katılımcılardan oluşan ilgili bir kamuoyuna aktarmayı hedeflemektedir.

Ekonomi bilimi, günümüzde sadece uzmanların tekelinde gibi gösterilen, fazlasıyla teknikleştirilmiş bir dile indirgenmiş durumda. Ekonominin sadece uzmanların anlayabileceği bir bilgiymiş gibi gösterilmesi, ekonomin sadece neo-liberal iktisat çerçevesinden yorumlanabileceği anlayışını bizlere dayatıyor. Televizyonlarda, gazetelerde, internet üzerinden eriştiğimiz haber programlarında, ekonomi disiplinin tarihindeki alternatif  perpektifler, yani sosyal adaleti öne çıkaran bir ekonomi anlayışı da giderek kamuoyu erişimi ve kavrayışından uzaklaşıyor.
Friedrich Ebert Stiftung’un düzenleyeceği Politik Ekonomi Okuryazarlığı başlıklı seminer dizisi alandaki saygıdeğer bilim insanlarının katkılarıyla ekonomiyi farklı perspektiflerin ışığında sivil toplum kuruluşları, sendikalar, emek örgütleri ve alana ilgisi olan gönüllü katılımcılardan oluşan seçkin bir kamuoyuna aktarmayı hedeflemektedir. Eğitim katılımcılara başlangıç düzeyinde alternatif bir politik-ekonomi anlayışı kazandırarak, yorum ve analiz becerilerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Ekonominin kavramlarına, birbiriyle olan ilişkisine dair temel bilgileri vermek üzerine kurgulanan bu eğitim serisi dokuz farklı seminerden oluşturmaktadır. Takip eden her bir seminer bir öncekinin sağlamış olduğu temel politik-ekonomi eğitimini tamamlamayı hedeflemektedir.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Türkiye Temsilciliği

Istanbul Bürosu
+90 212 310 82 37
+90 212 258 70 91

Ankara İrtibat Bürosu
+90 312 441 85 96

contact.TR(at)fes.de

Bültenimize abone olun