01.11.2020

Sosyal Demokrasi El Kitapları Serisi 1-5

FES’in merkezi Bonn’da bulunan Sosyal Demokrasi Akademisi tarafından hazırlanan ve okuyuculara sosyal demokrasi ve güncel politik tartışmalar konusunda pusula oluşturmayı hedefleyen bu el kitapları dizisi FES Türkiye Ofisi tarafından Türkçeye çevrilerek yayımlanmaktadır.

Serinin şimdiye kadar Türkçede yayımlanan başlıkları şöyledir:

Sosyal Demokrasinin Temelleri:

Siyasetin yönünü iyi belirlemek gerekir. Bu kitapta sosyal demokrasinin 21. yüzyılda ne anlama geldiği sorusuna cevap aranıyor. Sosyal demokrasi hangi değerler üzerinde temellenmektedir? Hangi hedeflere ulaşmaya çalışmaktadır? Uygulamaya nasıl geçirilebilir? Sosyal demokrasinin katı, değişmez, her zaman aynı şekilde uygulanabilecek bir kalıp olmayıp, sürekli yeniden pazarlığının yapılmasının ve demokratik mücadeleyle kazanılmasının gerektiği açıktır. Bu yüzden bu kitapla amaçlanan nihai cevaplar vermek değil, okumaya ve düşünmeye davet etmektir. Sosyal Demokrasinin Temelleri sosyal demokrasiyi aktif olarak biçimlendirmek isteyen ve sosyal demokrasiye ilgi duyan herkes tarafından okunabilecek ve yararlanılabilecek bir kitaptır.

Sosyal Demokrasinin Temelleri

Ekonomi ve Sosyal Demokrasi:

Adil ve dayanışmacı bir iktisadi düzen nasıl olabilir? Devlet ve piyasa arasında nasıl bir denge bulunmalıdır? Modern, değerlere bağlı bir sosyal demokrat ekonomi politikası nasıl başarılabilir?

Siyasette söz sahibi olmak ve siyaseti biçimlendirmeye katkıda bulunmak isteyen herkes için bu sorular tayin edici bir öneme sahip.

Bu el kitabı, işte bu anlamda bir katkı sunmayı amaçlıyor. Burada, önemli iktisadi kuramlar açıklanıyor, iktisadi düzenler tarif ediliyor, temel önemdeki değerler ve yönelimler saptanıyor ve bu değerlerin, somut bir sosyal demokrat ekonomi politikası için ne anlama geldiği sorgulanıyor. Kuşkusuz, burada nihai cevapların verilmesi mümkün değil. Sosyal demokrat bir ekonomi politikasının nasıl başarılabileceği, her defasında yeniden düşünülmek ve gerekçelendirilmek zorunda. Bu yüzden bu kitap, bütün zamanlar için geçerli olacak cevaplar sunmayı değil, okuru okumaya ve yeniden düşünmeye davet etmeyi amaçlıyor.

Ekonomi ve Sosyal Demokrasi

Sosyal Devlet ve Sosyal Demokrasi:

Sosyal devlet, sosyal demokrasinin kenar süsü değildir. Demokrasinin önkoşuludur. Eşit özgürlüğün güvencesidir – tam özgürlüğün. Sosyal devlette, sosyal demokrasinin özgürlük kavramı somutlaşır. Özgürlük, sadece devletin ya da toplumun keyfi müdahalelerinden korunmak demek değildir, örneğin sadece vicdan ve düşünce özgürlüğünü kapsamaz. Tam özgürlük, sefaletten ve korkudan da bağışık olmak demektir ki, bunlar, insanların kendi hayatlarını kendi iradelerine göre belirleyebilmelerinin maddi koşuludur.

Eşit özgürlük, bir sosyal demokraside sosyal politikanın kendisine sürekli olarak verdiği bir görevdir. Yön ve hedef bellidir. Somut adımlarınsa, mümkün olan en ileri ölçüde her seferinde yeniden belirlenmesi ve izlenen yolun doğru olup olmadığının yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Bu el kitabıyla, işte bu gözden geçirmeye katkıda bulunma amacı güdülmektedir. Bu kitap, sosyal devletle demokrasi arasındaki köklü bağıntıyı ortaya koymakta, hangi adalet kavramlarının sosyal devlete damgasını vurduğunu göstermekte ve farklı ülkelerin, toplumsal dayanışmayı hangi sosyal devlet türleri içinde örgütlediklerini açıklamaktadır. Kitap, günümüzde sosyal devlete yöneltilen eleştirileri inceleyip, gerçekten karşı karşıya bulunulan zorlukları ele almakta, siyasal partilerin sosyal politika programlarına ana hatlarıyla değinmekte ve sosyal devletin çalışma, emeklilik, sağlık, eğitim ve vergi alanlarını ayrıntılı olarak değerlendirmektedir.

Sosyal Devlet ve Sosyal Demokrasi

Avrupa ve Sosyal Demokrasi:

Kesin olan şey şu: Avrupa Birliği’nin tarihi kıtanın büyüleyici barış ve özgürlük içinde birleşme önerisine dayanıyor. Sosyal demokrasi için Avrupa bütünleşmesi ve barış temel bir projedir. Özgürlük, adalet ve dayanışma konusunda Avrupalı komşuların işbirliği, sosyal demokrasinin bu temel değerlerini gerçekleştirmek için bir fırsat sunar. Bir ülkenin tek başına yapabileceğinden çok daha iyi bir fırsattır bu. Bu kitabın temel vizyonunu oluşturan şey sosyal Avrupa’dır.

Avrupa’yı anlamak için katkı sunmak istiyoruz. Bundan dolayı Euro krizi gibi kavramların yanında bu kitapta başka kavramlar ve arka planları da açıklanıyor.

Avrupa ve Sosyal Demokrasi

Entegrasyon, Göç ve Sosyal Demokrasi:

davranacaklarının yolunu geçmişte olduğu gibi günümüzde de bulmak zorundalar. Yapılması gereken şey, karşılıklı çekincelerin, endişelerin ve beklentilerin ciddiye alınması ve kabul edilmesinin yollarını bulmaktır. Gündelik yaşamda meydana gelen toplumsal birliktelik üzerine bir uzlaşının sağlanması ve şekillendirilmesi gerekiyor. Bu birliktelik için sosyal demokrasinin temel değerlerine göre hangi pusula gereklidir? Özgürlük, adalet ve dayanışma “entegrasyon ve göç” alanında nasıl bir etki yaratmaktadır? Siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel temel haklar herkes için nasıl korunabilir ve yaşama geçirilebilir? Bunlar “Entegrasyon, Göç ve Sosyal Demokrasi” başlıklı bu el kitabının merkezinde yer alan konular.

Entegrasyon ve göç konuları bu dönemin merkezi tartışmalarından biridir. Biz bu el kitabı ile tartışmada herkesin kendi pozisyonunu bulması ve netleştirmesi için bir katkı sunmak istiyoruz.

Entegrasyon, Göç ve Sosyal Demokrasi

Link zur Webseite der Originalfassungen

Translations of Social Democracy Readers

Friedrich-Ebert-Stiftung
Türkiye Temsilciliği

Istanbul Bürosu
+90 212 310 82 37
+90 212 258 70 91

Ankara İrtibat Bürosu
+90 312 441 85 96

contact.TR(at)fes.de

Bültenimize abone olun

başa dön