02.10.2023

Çoklu Krizler Döneminde Kadın+ Örgütlenmelerinin Gözünden Fon İlişkileri ve Politika Önerileri - Araştırma Raporu

Çoklu Krizler Döneminde Kadın+ Örgütlenmelerinin Gözünden Fon İlişkileri ve Politika Önerileri - Araştırma Raporu

Silva Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarını Destekleme Derneği'nin FES Türkiye'nin desteği ile hazırladığı araştırma raporu yayınlandı: Çoklu Krizler Döneminde Kadın+ Örgütlenmelerinin Gözünden Fon İlişkileri ve Politika Önerileri

"Türkiye’de toplumsal cinsiyet karşıtı, kadın+ düşmanı hareketler ve mevcut siyasi baskılar nedeniyle birey olarak kadın+’ların ve kadın+’ların özne olduğu sivil toplum kuruluşlarının, toplulukların ve hareketlerin kaynaklara erişimi zorlaşmış, sürdürülebilir stratejilerin yerini hayatta kalma stratejileri almıştır. Bununla beraber kaynak ve fon yaratmaya dair kanallar kamu otoriteleri tarafından zorlaştırılmaya çalışılmakta ve örgütlenmelerin girişimleri yakından izlenerek çeşitli denetimlere tabi tutulmaktadır."

Friedrich-Ebert-Stiftung
Türkiye Temsilciliği

Istanbul Bürosu
+90 212 310 82 37
+90 212 258 70 91

Ankara İrtibat Bürosu
+90 312 441 85 96

contact.TR(at)fes.de

Bültenimize abone olun