22.03.2021

DEMOS’tan Sesler podcast serisi

"Demokrasi ve insan hakları alanında çıkan son raporlar ne diyor? Eleştirel barış çalışmaları ve geçiş dönemi adaleti alanında güncel çalışmalar neler? Farklı halkların barış deneyimlerinden ne öğrenebiliriz? Bölgemizde mağdurun ve madunun özneleştiği tabandan doğru gelişen siyasal süreçleri nasıl anlamalı, nasıl yorumlamalıyız?"

Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar (DEMOS) Araştırma Merkezi’nin Türkiye’de ve dünyada insan hakları, barış süreçleri, geçiş dönemi adaleti, toplumsal bellek, toplumsal cinsiyet meselelerine dair eleştirel bir perspektiften hazırladığı podcast serisine aşağıdaki bağlantılardan veya DEMOS’un web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.


Barış Mücadelesinde İHAM’ın Rolü ve Türkiye’nin Kürt Meselesi (Konuk: Dilek Kurban)

22 Mart 2021
"Alandan Seçmeler’in bu bölümünde, akademisyen Dilek Kurban tarafından kaleme alınan "Limits of Supranational Justice: The European Court of Human Rights and Turkey’s Kurdish Conflict" kitabı çerçevesinde Kürt Meselesi’nin demokratik yollarla çözümünde İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin (İHAM) oynadığı rolü konuşuyoruz. Bununla birlikte Kürt meselesiyle bağlantılı güncel İHAM kararlarından Selahattin Demirtaş (2) Büyük Daire kararı, yakında zamanda verilen Cizre kararları ve güncel uygulama sorunlarını tartışıyoruz."

Geçiş Dönemi Adaleti (II) - Toplumsal Cinsiyet

7 Mart 2021
“Odağımızdakiler'in 8 Mart'a özel bu bölümünde geçiş dönemi adaletini toplumsal cinsiyet lensiyle ele alarak yargı ve yargı dışı mekanizmaları konuşuyoruz. Bu çerçevede Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde, Güney Afrika, Sierra Leone ve Kolombiya'daki hakikat komisyonlarında ve Irak'taki yeni onarım kanununda kadınların ve LGBTİ+'ların durumunu inceliyoruz.” #GeçişDönemiAdaleti #ToplumsalCinsiyet #Hakikat #Onarım

Ortadoğu'da Uyuşmazlık Dinamikleri (2): Uzun yirminci yüzyılın özeti

16 Kasım 2020
“İki parçadan oluşan Odağımızdakiler serisinin ikinci bölümünde Kürt sorununun bölgedeki dinamiklerle ne kadar iç içe geçtiğini göstermeyi hedefliyoruz. Geçen bölümde bıraktığımız yerden iki tartışmayı ele alıyoruz: uzun erimli bir çatışma dinamiği olarak Kürt sorunu, ve bölgede var olan diğer çatışma dinamiklerinin Kürt sorunu üzerine etkisi. Şu sorulara yanıt arıyoruz: Kürt sorunu nedir ve bölgenin sorunlu inşasıyla nasıl bir ilişkisi vardır? Bölgesel dönüşümler Kürt sorununu nasıl etkiliyor?”

Ortadoğu'da Uyuşmazlık Dinamikleri (1): Bölgesel uyuşmazlıkların kaynakları

23 Ekim 2020
“İki parçadan oluşan bu Odağımızdakiler serisinin ilk bölümünde Ortadoğu’daki çatışma dinamiklerini anlamayı hedefliyoruz. Ortadoğu’daki çatışmalara kaynaklık eden ve bölgenin sorunlu tarihsel inşasından ileri gelen yapıları ve fay hatlarını anlamak, onların Türkiye’deki barış mücadelesine olası etkilerini öngörmek açısından hayati öneme sahip olduğundan, temelde şu sorulara yanıt arıyoruz: Ortadoğu’daki çatışmalara kaynaklık eden toplumsal ve siyasi yapılar neler? Bölgedeki çatışmalı konular ve alanlar birbirini nasıl etkiliyor? İktidar ilişkilerinin şekillenişi ve devletlerin tarihsel karakterleri nasıl mekanizmalar üzerine kurulu?”

Geçiş Dönemi Adaleti (I) - Resmî mekanizmalar

30 Eylül 2020
“Odağımızdakiler’in bu bölümü ile geçiş dönemi adaletinin gelişimi ve amaçlarına bir giriş yaparak geçiş dönemi adaletinin dört temel ayağı olan ceza adaleti, hakikat arayışı, onarım ve kurumsal reforma dair resmî mekanizmaları konuşuyoruz. Bu bölüm ile aynı zamanda Geçiş Dönemi Adaleti serimizi başlatıyoruz.” #GeçişDönemiAdaleti #Cezasızlık #Hakikat #Onarım #KurumsalReform

Kürt Sorunu, Türkiye’de Barış Süreçleri ve Sivil Toplum

1 Eylül 2020
“1 Eylül Dünya Barış Günü’ne özel olarak hazırladığımız Alandan Seçmeler’in bu bölümünde içinde bulunduğumuz barış alanının en önemli gündemlerinden biri olan Kürt Sorunu ve bu sorunun çözümü için girişilen barış görüşmelerini konuşuyoruz. Bu bölümde ayrıca sivil toplumun barış süreçlerinde nasıl bir rol oynadığına dair kısa bir değerlendirme yapıyoruz. #1EylülDünyaBarışGünü #BarışGünü #BarışSüreçleri Barış süreçlerinde sivil toplum örgütleri nasıl bir rol oynuyor? Türkiye’de çözüm süreçlerinin başarısızlığa uğrama sebepleri neler? Zor zamanlarda barışı konuşmak neden önemli?”

Kolonyal anıtlar, ırkçılık-karşıtı hafıza ve adalet

26 Haziran 2020
“Güncel Barış’ın bu bölümünde, ırkçılık karşıtı protestolar, kolonyal anıtlar ve heykeller ve bunların hafıza ile olan ilişkisine değiniyoruz. ABD’de Black Lives Matter (Siyahların Hayatları Değerlidir) eylemleri üzerine sömürgeciliği temsil eden heykellerin yıkılması ya da bunların zamanında dikildikleri yerlerden sökülmesine dair tartışmalar oldu. Tartışmalar ve eylemler sürerken, bir hafızalaştırma pratiği olarak anıt ve heykeller, ırkçılığın ve beyaz üstünlüğünün tarihsel yapısı, bunun kolonyal tarihle ve hafızayla olan ilişkisi, karşı hafıza ihtimalleri ve bu tartışmanın Türkiye için ne anlam ifade ettiği konularına eğiliyoruz.” #Kolonyalizm #BlackLivesMatter #BLM #Hafıza #KarşıHafıza #Anıt #Heykel #GeçmişleYüzleşme

©demos

Friedrich-Ebert-Stiftung
Türkiye Temsilciliği

Istanbul Bürosu
+90 212 310 82 37
+90 212 258 70 91

Ankara İrtibat Bürosu
+90 312 441 85 96

contact.TR(at)fes.de

Bültenimize abone olun