Demokrasi ve İnsan Hakları

Özgürlük, adalet ve dayanışma temellerine dayalı dünya genelinde güçlü bir demokrasi FES’in çalışmalarının vazgeçilmez hedefidir. Sosyal Demokrasi insanların kökenine, cinsiyetine veya sosyal arka planına bakmaksızın herkes için özgürlük istemektedir.

Demokratikleşme süreci uzun ve zorlu bir süreç. Hukuk devleti normlarının tamamıyla yerine getirilmesi, uluslararası insan hakları kurallarının geçerliliğinin sağlanması bu sürecin önemli adımları.

Siyasi çeşitlilik, farklılıklarla bir arada yaşama kültürü, tartışma kültürünün yerleşmesi, düşünce özgürlüğü, kadınların ve azınlıkların haklarının korunması ve hayata geçirilmesi, toplumsal gelişmelerin aynası olacak eleştirel medyanın gelişmesi, ayrıca profesyonel ve bağımsız bir adalet yapılanması bu yoldaki önemli göstergelerdir.

Siyasi eğitim çalışmaları ve desteklediğimiz insan hakları, yurttaşlık hakları, özellikle de kadın haklarını konu alan tartışma forumları aracılığıyla demokratikleşme sürecine destek vermeye çalışmaktayız. Aynı zaman da sosyal demokrasinin temel değerlerini teşvik etmek için çaba harcamaktayız. Bağımsız aktörleri destekleyerek sivil toplumu, medyayı ve hukuku güçlendirmek görevlerimiz arasında yer almaktadır. FES bunun için kapasite geliştirme eğitimleri, seminerler ve konferanslar düzenlemekte ve yayınlar yapmaktadır.

Etkinlikler

Pazartesi, 02.11.2020 - Cuma, 20.11.2020

Sosyal Demokrasi Okulları, Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliğinin partnerleriyle işbirliği içinde düzenlediği en önemli yıllık…


devamı

15.05.2020

NLTR Online Atölyeleri: Yeni Medya Gazeteciliğidevamı

Cuma, 01.05.2020 - Pazartesi, 01.06.2020

Medyapod Online Seminerleri: Podcast Nasıl Üretilir?


devamı

Friedrich-Ebert-Stiftung
Türkiye Temsilciliği

Istanbul Bürosu
+90 212 310 82 37
+90 212 258 70 91

Ankara İrtibat Bürosu
+90 312 441 85 96

contact.TR(at)fes.de

Bültenimize abone olun

Dijital kütüphaneden yayınlar

Yayınlar

başa dön